Zemská atmosféra se skládá z několika vrstev, jejichž vlastnosti jsou mezi sebou velmi odlišné. Nejspodnější vrstva atmosféry se nazývá troposféra. Jde o nejhustší vrstvu, ve které se odehrává veškeré počasí na Zemi. Je zahřívána půdou, tudíž čím výše se nacházíme, tím je chladněji. Jak se vzduch ochlazuje, vodní pára se vysráží a padá dolů v podobě deště nebo sněhu.

Zhruba ve 12 km začíná stratosféra. Zde se teplota prudce zvedá z důvodu vysokého výskytu molekul ozonu, pohlcujícího ultrafialové sluneční záření. Jakmile se ozon ztenčí, dostane se do další vrstvy – mezosféry a teplota klesá až na -90 °C!

Po mezosféře následuje termosféra, která se nachází ve vzdálenosti od 85 km až 600 km! Teplota zde by mohla dosáhnout vysokého čísla, až 1500 °C, ale plyn je tak řídký, že celkem obsahuje jen velmi málo tepelné energie.

Nejvzdálenější vrstvou je exosféra, kde atmosféra řídne natolik, až se nakonec prolne s vesmírem. Zde také obíhá nejvíce satelitů.

Tento článek nalezneš v lednovém čísle 2017.

Zemská atmosféra
Copyright 2017 Uzvisproc.cz