Pyramidy spolu s rituály mumifikace patří mezi největší úspěchy a vynálezy egyptské civilizace. V počátcích egyptského království byli ale faraonové a bohatí lidé pohřbíváni v tzv. mastabách, obdélníkových stavbách s plochou střechou a zešikmenými stranami. 
Během 3. dynastie přišel architekt Imhotep s návrhem navršit jednotlivé mastaby na sebe a vytvořit tak mnohem vyšší struktury, složené z jednotlivých stupňů. Stavby tak připomínaly ohromná schodiště vedoucí zesnulé k nebi. První takovou stavbou vůbec byla Džoserova pyramida z období okolo 2680 let př. n. l., která měřila 60 metrů.

Během dalších stovek let se stavění pyramid stalo normou pro pohřbívání faraonů a vyvíjel se i jejich vzhled, kdy se postupně přešlo z kaskádovitých stran na hladké. Bohatí Egypťané strávili roky nad budováním svých hrobek a pyramid, které často ve výsledku bývaly daleko propracovanější a zdobnější než jejich vlastní domovy.

Tento článek nalezneš v lednovém čísle 2017.

Pyramidy a hrobky
Copyright 2017 Uzvisproc.cz