Epická bariéra, která se stala symbolem římské moci a autority v Británii

Císař Hadrian nastoupil v roce 117 k moci a zdědil říši, která se rozprostírala od severní Afriky až po severní Anglii. Nový císař se obával, že Řím bude mít potíže s udržením svých hranic, a proto přikázal legiím, aby postavily v severní Anglii velkou zeď a ochránily tak lidi skotské nížiny.

Zeď, postavená většinou z kamene a drnů, byla přibližně dlouhá 120 kilometrů a sahala od pobřeží k pobřeží. Zpevňovaly ji strážní věže, pevnosti a příkopy, které byly vybudovány jako součást nepřekonatelné hradby. Na stavbu, která trvala deset let, bylo potřeba více než 15 000 vojáků. Po staletí fungovala nejen jako praktická obranná stavba, ale také jako symbol římské moci.

 

Hadrianův val
Copyright 2017 Uzvisproc.cz