Knihovny vždy neměly funkci veřejné instituce, v dávných dobách sloužili například jen jako skladiště a úschovny dokumentů z administrativy a o lokálních tradicích a zvyklostech. Zásadní zlom datujeme v roce 295 před n. l., kdy byl vydán příkaz egyptským králem vybudovat knihovnu, která bude obsahovat všechny existující texty světa.

Odhaduje se, že v dobách její největší slávy v ní bylo možno naleznout zhruba půl milionu svitků. Jednalo se o největší a nejvýznamnější knihovnu starověkého světa.

Bohužel se z knihovny nic nedochovalo a o její existenci víme jen z dochovaných starověkých pramenů. Existuje více než jedna teorií o tom, co se s knihovnou vlastně stalo. Dle jedné strany byla zničena v roce 48 před n.l., kdy Cézar odstřeloval město z moře a knihovnu omylem zapálil. Dle jiných byla srovnána se zemí v roce 391 ve snaze vymýtit pohanství.

Tento článek naleznete v březnovém vydání 2017.

Alexandrijská knihovna
Copyright 2017 Uzvisproc.cz